Phương châm hoạt động

Không ngừng sáng tạo. Giải pháp linh hoạt.Tác phong chuyên nghiệp.
Làm chủ thời gian. Luôn luôn cam kết.

8000+
Lao động
165+
Dây chuyền
25
Nhà máy
04
Trung tâm nghiên cứu

Liên Kết Hợp Tác Phát Triển

Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Hiệp Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam

Phòng Thương Mại và Công Ngiệp Việt Nam và Cục Đo Lường Chất Lượng Việt Nam

Các đối tác của chúng tôi