Đánh giá


Dung - Đánh giá: 4

Chưa khám ở đây lân nào


Nguyễn Thị Định - Đánh giá: 5

Rất hài lòng


Trần Vinh - Đánh giá: 5

Tốt


- Đánh giá: 5

Đã khám, bác rất nhiệt tình , tháng nào bé cũng tăng cân đều