Về medtech

 

      Medtech là Công ty được hình thành bởi hai yếu tố Công nghệ và Y tế, ra đời với trọng trách nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân trong thời đại mới, thời đại công nghệ 4.0. Medtech cung cấp các giải pháp công nghệ toàn diện trong hoạt động vận hành khám chữa bệnh, góp phần giải quyết bài toán số hóa hệ thống y tế tại Việt Nam; Medtech cung cấp các giải pháp quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhằm đa dạng hóa gói khám và nâng cao chất lượng dịch vụ khám, đặt người bệnh làm trọng tâm.

 

Tầm nhìn và Sứ mệnh

 

      “Medtech mong muốn góp phần nâng cao trải nghiệm của người dân về dịch vụ y tế trong thời đại số hóa. Medtech đồng thời xác định rõ trách nghiệm phục vụ xã hội, giúp tăng cao tỷ lệ người dân được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh, người dân được tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng và nhanh chóng, xóa bỏ tư tưởng ngại khám chữa bệnh của người dân ngay khi chưa phát bệnh”.

 

      Đặt người bệnh làm trọng tâm, Medtech sẽ là đơn vị quan tâm hàng đầu đến trải nghiệm của người dân trong “hành trình khám chữa bệnh”.  Với bộ giải pháp số toàn diện, Medtech sẽ là đơn vị đồng hành và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người bệnh – cơ sở y tế - các y, bác sĩ – nhà thuốc trên suốt hành trình này.

 

Giá trị Cốt lõi

 

Tất cả vì sức khỏe của Cộng đồng

Luôn đặt Người bệnh làm trọng tâm

Cùng chung tay số hóa dịch vụ Y tế

 

 

Giải pháp Công nghệ