Dịch vụ.


Với bệnh nhân

- Tìm bác sĩ, phòng khám, nhà thuốc, bệnh viện phù hợp

- Đánh giá bác sĩ, phòng khám, nhà thuốc bệnh viện

- Tra cứu thông tin cơ sở y tế

- Tra cứu thông tin bệnh

- Tra cứu thông tin thuốc

- Cập thông tin chăm sóc sức khỏe

Với bác sĩ, phòng khám, nhà thuốc

- Giải pháp marketing: thương hiệu, khách hàng

- Giải pháp quản trị: phần mềm quản lý phòng khám, nhà thuốc

- Giải pháp phân phối: cung cấp thuốc, thiết bị và vật tư y tế