Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Thuốc kê đơn (1330 sản phẩm)


Tocilizumab/RoActemra/Actemra

Tocilizumab/RoActemra/Actemra

Cadimusol 200mg. USP (Hộp 16 gói x 1g)

Cadimusol 200mg. USP (Hộp 16 gói x 1g)

Repraz 20mg - Rabeprazole (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Repraz 20mg - Rabeprazole (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Nifin-Cefpodoxime 100mg.DHG (Hộp 24 gói)

Nifin-Cefpodoxime 100mg.DHG (Hộp 24 gói)

Cefurovid 125mg.Vidipha (Hộp 10 gói x 3g)

Cefurovid 125mg.Vidipha (Hộp 10 gói x 3g)

Racedagim 30mg Agimexpharm (Hộp 25 gói x 3g)

Racedagim 30mg Agimexpharm (Hộp 25 gói x 3g)

Racedagim 10mg Agimexpharm (Hộp 10 gói x 1g)

Racedagim 10mg Agimexpharm (Hộp 10 gói x 1g)

Prospan (Hộp 30 gói x 5ml)

Prospan (Hộp 30 gói x 5ml)

Madopar 250mg/50mg (Hộp 1 lọ x 30 viên)

Madopar 250mg/50mg (Hộp 1 lọ x 30 viên)

Carbothiol 2%.Dopharma (Hộp 1 chai x 125ml)

Carbothiol 2%.Dopharma (Hộp 1 chai x 125ml)

Lipanthyl 145mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Lipanthyl 145mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Sporal (hộp 1 vỉ x 4 viên)

Sporal (hộp 1 vỉ x 4 viên)

Ofloxacin 200mg.STD (Hộp 2 vỉ x 10 viên)

Ofloxacin 200mg.STD (Hộp 2 vỉ x 10 viên)

Levofloxacin 500mg.STD (Hộp 2 vỉ x 10 viên)

Levofloxacin 500mg.STD (Hộp 2 vỉ x 10 viên)

Unasyn 375mg (Hộp 2 vỉ x 4 viên)

Unasyn 375mg (Hộp 2 vỉ x 4 viên)

Cefprozil 250mg (Hộp 1 vỉ x 10 viên)

Cefprozil 250mg (Hộp 1 vỉ x 10 viên)

Terp-cod-s 10mg vỉ Vacopharm (Hộp 10 vỉ x 10 viên nang)

Terp-cod-s 10mg vỉ Vacopharm (Hộp 10 vỉ x 10 viên nang)

Clorocid 250mg TW3 (Lọ 400 viên)

Clorocid 250mg TW3 (Lọ 400 viên)

Rinofil Syrup 2,5mg/5ml (Lọ 100ml)

Rinofil Syrup 2,5mg/5ml (Lọ 100ml)

Livolin-H.Mega (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Livolin-H.Mega (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Pacfon-Cefpodoxim 100mg.USP (Hộp 14 gói x 3g)

Pacfon-Cefpodoxim 100mg.USP (Hộp 14 gói x 3g)

Loại thuốc