Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Thuốc sát khuẩn (358 sản phẩm)


Xanh MeThylen 1% 20ml

Xanh MeThylen 1% 20ml

Xanh meThylen 1%

Xanh meThylen 1%

Xanh meThylen 1%

Xanh meThylen 1%

Xanh MeThylen 1%

Xanh MeThylen 1%

Xanh MeThylen 1%

Xanh MeThylen 1%

Xanh MeThylen 1%

Xanh MeThylen 1%

Wokadine ointment 10% W/W

Wokadine ointment 10% W/W

Wokadine

Wokadine

Veybirol Tyrothricine

Veybirol Tyrothricine

Validemax

Validemax

Trawrine K

Trawrine K

Tracare

Tracare

TP Povidon iod 7,5%

TP Povidon iod 7,5%

TP Povidon iod 10% Spray

TP Povidon iod 10% Spray

TP Povidon iod 10% Gel

TP Povidon iod 10% Gel

Wokadine 10%

Wokadine 10%

Vệ sinh phụ nữ gyrosa

Vệ sinh phụ nữ gyrosa

Tricare

Tricare

TP Povidon iod 10%

TP Povidon iod 10%

Thuốc tím 1g

Thuốc tím 1g

Thuốc tím 1g

Thuốc tím 1g

Loại thuốc