Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Thuốc không kê đơn (771 sản phẩm)


Calcium 500mg.Hasan (Hộp 20 viên)

Calcium 500mg.Hasan (Hộp 20 viên)

Silkeron 10g

Silkeron 10g

Nacurgo Gel 20g

Nacurgo Gel 20g

Thuốc Chống Say Xe HQ Easy Long Schinell (Hộp 30 chai x 30ml)

Thuốc Chống Say Xe HQ Easy Long Schinell (Hộp 30 chai x 30ml)

Nacantuss (Hộp 30 gói x 2g)

Nacantuss (Hộp 30 gói x 2g)

Medskin Acyclovir 5%.DHG (Hộp 1 Tube x 5g)

Medskin Acyclovir 5%.DHG (Hộp 1 Tube x 5g)

Pesancort 5g

Pesancort 5g

Paracetamol 500mg Mediplantex (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Paracetamol 500mg Mediplantex (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Betacylic 15g.MKP

Betacylic 15g.MKP

Azaroin 15g

Azaroin 15g

Dimao - Vitamin D3 Dạng Xịt

Dimao - Vitamin D3 Dạng Xịt

Xylobalan 0,05% TE 10ml

Xylobalan 0,05% TE 10ml

Phụ Huyết Khang (Hộp 2 vỉ x 10 viên)

Phụ Huyết Khang (Hộp 2 vỉ x 10 viên)

Viên giải rượu Win-21.USP (Hộp 12 vỉ x 4 viên)

Viên giải rượu Win-21.USP (Hộp 12 vỉ x 4 viên)

Ovumix ELEA (Hộp 1 vỉ x 6 viên)

Ovumix ELEA (Hộp 1 vỉ x 6 viên)

Vitamin B12.HDPharma (Hộp 20 ống x 1ml)

Vitamin B12.HDPharma (Hộp 20 ống x 1ml)

Tears Naturale II 15ml

Tears Naturale II 15ml

VRohto Antibacteria (Hộp 1 Lọ x 13ml)

VRohto Antibacteria (Hộp 1 Lọ x 13ml)

Ngậm Bổ phế Đại Y.ĐY (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Ngậm Bổ phế Đại Y.ĐY (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Bé Ho Siro.ĐY 30ml

Bé Ho Siro.ĐY 30ml

Paralmax Cảm Cúm (Hộp 10 vỉ x 12 viên)

Paralmax Cảm Cúm (Hộp 10 vỉ x 12 viên)

Loại thuốc