Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp (6636 sản phẩm)


Zostopain 60

Zostopain 60

Zonalid

Zonalid

Zyrimax 100mg

Zyrimax 100mg

Zycel 100

Zycel 100

Zonisulid

Zonisulid

Zival

Zival

Ziflam 25

Ziflam 25

Zentocox tablet 60mg

Zentocox tablet 60mg

Zentason

Zentason

Zenim-D Softgels

Zenim-D Softgels

Zidaf

Zidaf

Zeropain

Zeropain

Zennif Plus

Zennif Plus

Zeelodi-200

Zeelodi-200

Zarden Tab 5mg

Zarden Tab 5mg

Zarden Tab 10mg

Zarden Tab 10mg

Zanicidol

Zanicidol

Zanidion

Zanidion

Yutri

Yutri

Yuraf tab.

Yuraf tab.

Ytecopredni

Ytecopredni

Loại thuốc