Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Huyết thanh và Globulin miễn dịch (28 sản phẩm)


Zadaxin

Zadaxin

Zadaxin

Zadaxin

Ribomunyl Injectable

Ribomunyl Injectable

Ribomunyl

Ribomunyl

Neupogen

Neupogen

Ior Leukocim

Ior Leukocim

Human Albumin Octapharma 20%

Human Albumin Octapharma 20%

Human Albumin 5% Biotest Isotonic

Human Albumin 5% Biotest Isotonic

Human Albumin 5% Biotest Isotonic

Human Albumin 5% Biotest Isotonic

Leucostim 300mcg

Leucostim 300mcg

Human Albumin 20% Behring, muối thấp

Human Albumin 20% Behring, muối thấp

Human Albumin Octapharma 20%

Human Albumin Octapharma 20%

Zadaxin

Zadaxin

Zadaxin

Zadaxin

Kalcogen

Kalcogen

Broncho-Vaxom Adults

Broncho-Vaxom Adults

Human Albumin 20 % Biotest low salt content

Human Albumin 20 % Biotest low salt content

Human Albumin

Human Albumin

DS Albumin 20% Inj

DS Albumin 20% Inj

Albumin 20%gCC

Albumin 20%gCC

Neutrofil 48

Neutrofil 48

Loại thuốc