Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng (1569 sản phẩm)


Zymar

Zymar

Zvezdochka Nasal Drops 0,1%

Zvezdochka Nasal Drops 0,1%

Young na Ophthalmic Solution

Young na Ophthalmic Solution

Zovirax ophthalmic ointment

Zovirax ophthalmic ointment

Zaditen

Zaditen

Xylometazolin 0,05%

Xylometazolin 0,05%

Xylometazolin 0,05%

Xylometazolin 0,05%

Xylometazolin

Xylometazolin

Xylo Balan 0,1% 10ml

Xylo Balan 0,1% 10ml

Xylometazolin 0,05%

Xylometazolin 0,05%

Vitamin A Faure

Vitamin A Faure

Vitamin A

Vitamin A

Viotto

Viotto

Viotto

Viotto

Xylo Balan 0,05% 10ml

Xylo Balan 0,05% 10ml

Xuzulex

Xuzulex

Xicobel

Xicobel

Xanalin

Xanalin

Xaflin

Xaflin

Vurdon

Vurdon

Voltarén Ophtha 5ml

Voltarén Ophtha 5ml

Loại thuốc