Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Thuốc tác dụng trên đường hô hấp (2362 sản phẩm)


Zephrex

Zephrex

Zedex

Zedex

Xolair 150 mg

Xolair 150 mg

Zedex

Zedex

YSPNospan

YSPNospan

YSP Polynase

YSP Polynase

Vioral

Vioral

Vinsalmol 5

Vinsalmol 5

Vin sedo

Vin sedo

Vicoze

Vicoze

Ventolin Expectorant

Ventolin Expectorant

Vaco Allerf

Vaco Allerf

TV.Tussine

TV.Tussine

Tussiday

Tussiday

Vinsalmol 0,5mg/ml

Vinsalmol 0,5mg/ml

Viên xông hương tràm

Viên xông hương tràm

Ventolin Nebules 2,5ml

Ventolin Nebules 2,5ml

Ventolin Nebules 2,5ml

Ventolin Nebules 2,5ml

Ventolin Nebules

Ventolin Nebules

Ventolin CR tablets 4mg

Ventolin CR tablets 4mg

Ventolin 2mg/5ml

Ventolin 2mg/5ml

Loại thuốc