Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm (16807 sản phẩm)


Zyroxime 750 Injection

Zyroxime 750 Injection

Zylyte 100 DT

Zylyte 100 DT

Zytaz 1000 Injection

Zytaz 1000 Injection

Zyquin

Zyquin

Zymycin

Zymycin

Zygiro

Zygiro

Zyfitax Injection

Zyfitax Injection

Zydantax Injection

Zydantax Injection

Zycin DT

Zycin DT

Zycefim 1000 Injection

Zycefim 1000 Injection

Zybid 500 Tablet

Zybid 500 Tablet

Zovirax cream

Zovirax cream

Zostex

Zostex

zonbic 500mg

zonbic 500mg

Zumtil 200mg

Zumtil 200mg

Zoylex

Zoylex

Zoxtil 500

Zoxtil 500

Zoxtil 250

Zoxtil 250

Zovirax

Zovirax

Zovirax

Zovirax

Zovexic

Zovexic

Loại thuốc