Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật (5432 sản phẩm)


Tiêu độc hoàn

Tiêu độc hoàn

Tiêu độc hoàn

Tiêu độc hoàn

Tiêu độc hoàn

Tiêu độc hoàn

Tiêu độc hoàn

Tiêu độc hoàn

Tiêu độc

Tiêu độc

Tiêu độc

Tiêu độc

Tiêu đạo phá tích hoàn

Tiêu đạo phá tích hoàn

Tiêu dao

Tiêu dao

Tiêu đàm chỉ khái tán

Tiêu đàm chỉ khái tán

Tiêu đàm chỉ khái tán

Tiêu đàm chỉ khái tán

Tiêu bổ tỳ vị

Tiêu bổ tỳ vị

Tiêu bổ tỳ vị

Tiêu bổ tỳ vị

Tiêu Ban Lộ

Tiêu Ban Lộ

Tiêu ban giải nhiệt lộ

Tiêu ban giải nhiệt lộ

Tiểu An kỳ tráng nhi Tinh

Tiểu An kỳ tráng nhi Tinh

Tiên nữ cao

Tiên nữ cao

Tiềm long

Tiềm long

Tiaxoang

Tiaxoang

Thyroid 100mg

Thyroid 100mg

Thuỷ xương Tô hiệp hoàn

Thuỷ xương Tô hiệp hoàn

Thuỷ xương ô kim hoàn

Thuỷ xương ô kim hoàn

Loại thuốc