Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Thực phẩm chức năng (413 sản phẩm)


Cadicelox 200mg.USP (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Cadicelox 200mg.USP (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Linh Tiên Song Đằng Tố Malaysia-Linsen Doubles Caulis (Hộp 20 viên)

Linh Tiên Song Đằng Tố Malaysia-Linsen Doubles Caulis (Hộp 20 viên)

Dây Thìa Canh Khang Phú (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Dây Thìa Canh Khang Phú (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Collagen Glutathione+C 42000mg NeoCell (Hộp 60 viên)

Collagen Glutathione+C 42000mg NeoCell (Hộp 60 viên)

Trinh nữ hoàng cung USA Pharma (Lọ 50 viên)

Trinh nữ hoàng cung USA Pharma (Lọ 50 viên)

Dạ Dày Nhất Nhất (Hộp 2 vỉ x 10 viên)

Dạ Dày Nhất Nhất (Hộp 2 vỉ x 10 viên)

Thymo B Complex Việt Pháp (Hộp 6 vỉ x 10 viên)

Thymo B Complex Việt Pháp (Hộp 6 vỉ x 10 viên)

Nivalin 5mg/ml Inj (Hộp 10 ống x 1ml)

Nivalin 5mg/ml Inj (Hộp 10 ống x 1ml)

Magne-B6 Corbiere ống (Hộp 1 vỉ x 10 ống x 10ml)

Magne-B6 Corbiere ống (Hộp 1 vỉ x 10 ống x 10ml)

Trùng Thảo Sâm Nhung Malaysia

Trùng Thảo Sâm Nhung Malaysia

Cerecaps (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Cerecaps (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Biolacto.Rob (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Biolacto.Rob (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Bonlactor

Bonlactor

Livetin-EP (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Livetin-EP (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Trinh Nữ Hoàng Cung Abiphar (Hộp 60 viên)

Trinh Nữ Hoàng Cung Abiphar (Hộp 60 viên)

Thấp diệu nang Tâm Bình (Lọ 60 viên)

Thấp diệu nang Tâm Bình (Lọ 60 viên)

Vitamin E đỏ Zentiva LIFEVIT (Lọ 30 viên)

Vitamin E đỏ Zentiva LIFEVIT (Lọ 30 viên)

Brain Max

Brain Max

Bổ thận Tibet Babao Trung Quốc

Bổ thận Tibet Babao Trung Quốc

Walenafil 100mg (Hộp 1 vỉ x 4 viên)

Walenafil 100mg (Hộp 1 vỉ x 4 viên)

Sâm Korean Red Ginseng Lingzhi Mushroom Deer Antlers.HQ

Sâm Korean Red Ginseng Lingzhi Mushroom Deer Antlers.HQ

Loại thuốc