Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Thuốc hướng tâm thần (2731 sản phẩm)


Zypeace OD tab 10mg

Zypeace OD tab 10mg

Zoltsan

Zoltsan

Zepradon-40

Zepradon-40

Zepradon-20

Zepradon-20

Zeldox

Zeldox

Zyprexa

Zyprexa

Zyprexa

Zyprexa

Zotral 50

Zotral 50

Zoloft

Zoloft

Yuyutacol

Yuyutacol

Young II Sulpiride Capsule

Young II Sulpiride Capsule

Wazer

Wazer

Vixtiplat

Vixtiplat

Vinpocetine 10mg/2ml

Vinpocetine 10mg/2ml

Vinphazam

Vinphazam

Vinphazam

Vinphazam

Xu Meton

Xu Meton

Vomina 50

Vomina 50

Visecin

Visecin

VinTicin 25mg

VinTicin 25mg

Vinpocetine-Akos

Vinpocetine-Akos

Loại thuốc