Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Thuốc điều trị đau nửa đầu (147 sản phẩm)


Vasotense-10

Vasotense-10

Silum

Silum

Zolfastel 5mg

Zolfastel 5mg

Youngilprizine

Youngilprizine

Suzinstandard

Suzinstandard

Sobelin

Sobelin

Sibetab 5mg

Sibetab 5mg

Serapid capsule

Serapid capsule

Osalium

Osalium

Migranol

Migranol

Migranol

Migranol

Imigran

Imigran

Fluostine Capsule

Fluostine Capsule

Sibelium

Sibelium

Sarium

Sarium

Philmigrain capsule

Philmigrain capsule

Nomigrain

Nomigrain

Nomigrain

Nomigrain

Migazine-5

Migazine-5

Miganil 5

Miganil 5

Hosel UIm 5mg

Hosel UIm 5mg

Loại thuốc