Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu (93 sản phẩm)


Vesicare 5mg

Vesicare 5mg

Vesicare 10mg

Vesicare 10mg

Vesicare 10mg

Vesicare 10mg

Uronal SR

Uronal SR

Unibald tablet

Unibald tablet

Tamsustad

Tamsustad

Tamsi

Tamsi

Sunvesizen Tablets 10 mg

Sunvesizen Tablets 10 mg

Soliget Tablets 5mg

Soliget Tablets 5mg

Soliget Tablets 5mg

Soliget Tablets 5mg

Rowatinex

Rowatinex

Xatral XL

Xatral XL

Xatral SR

Xatral SR

Proscar

Proscar

Midasol

Midasol

Genurin

Genurin

Daceram

Daceram

Avodirat

Avodirat

Avodart

Avodart

Rowatinex

Rowatinex

Polnaster

Polnaster

Loại thuốc