Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Thảo dược và thực vật (223 sản phẩm)


Xịt Thảo Dược Cung Đình (Hộp 100ml)

Xịt Thảo Dược Cung Đình (Hộp 100ml)

Lá Xông Vườn Tiên Phú Thiên Mỹ

Lá Xông Vườn Tiên Phú Thiên Mỹ

Kẹo dẻo Abu & Adi nhỡ (Lọ 30 viên)

Kẹo dẻo Abu & Adi nhỡ (Lọ 30 viên)

Streptana 2 Vỉ.Tana (Hộp 3 vỉ x 8 viên)

Streptana 2 Vỉ.Tana (Hộp 3 vỉ x 8 viên)

Cảm Xuyên Hương Hà Thành (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Cảm Xuyên Hương Hà Thành (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Viên ngậm Gluco - C (Gói 24 viên)

Viên ngậm Gluco - C (Gói 24 viên)

Vitamin C 500mg HV.USP (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Vitamin C 500mg HV.USP (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Siro Mật Ong Chanh Đào (Hộp 1 chai x 100ml)

Siro Mật Ong Chanh Đào (Hộp 1 chai x 100ml)

Dầu nóng Hàn Quốc Yuhan 100ml

Dầu nóng Hàn Quốc Yuhan 100ml

Viên Ngậm AmaBee Cough + Cold (Hộp 1 lọ x 18 viên)

Viên Ngậm AmaBee Cough + Cold (Hộp 1 lọ x 18 viên)

Chè Thanh Nhiệt Thái Bình 10g (Bịch 100 gói x 10g)

Chè Thanh Nhiệt Thái Bình 10g (Bịch 100 gói x 10g)

C thú (Bịch 25 Lọ x 20 viên ngậm)

C thú (Bịch 25 Lọ x 20 viên ngậm)

Pulmoll 75g

Pulmoll 75g

Siro Bổ Phế Đại Y.ĐY (Hộp 1 chai x 125ml)

Siro Bổ Phế Đại Y.ĐY (Hộp 1 chai x 125ml)

Trà Figura (Hộp 20 túi)

Trà Figura (Hộp 20 túi)

Siro Bổ Phế Hà Nam bé (Hộp 1 chai x 100ml)

Siro Bổ Phế Hà Nam bé (Hộp 1 chai x 100ml)

Nagytec (Hộp 2 vỉ x 10 viên)

Nagytec (Hộp 2 vỉ x 10 viên)

Trà kolenda (Lốc 10 Hộp x 12 túi x 1g)

Trà kolenda (Lốc 10 Hộp x 12 túi x 1g)

Sủi Pluszs Cam Nội (Tube 20 viên)

Sủi Pluszs Cam Nội (Tube 20 viên)

Cao Sao Vàng TW3 to (Lốc 12 Hộp x 10g)

Cao Sao Vàng TW3 to (Lốc 12 Hộp x 10g)

Trà sâm Panax Ginseng Tea 200g (Cây 10 hộp x 10 gói x 2g)

Trà sâm Panax Ginseng Tea 200g (Cây 10 hộp x 10 gói x 2g)

Loại thuốc