Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Dụng cụ y tế (314 sản phẩm)


PERREGYN vaginal suppositories

PERREGYN vaginal suppositories

Viên đặt âm đạo PERREGYN

Viên đặt âm đạo PERREGYN

Khẩu trang Mayan 3D Mask NL xám (Gói 5 cái)

Khẩu trang Mayan 3D Mask NL xám (Gói 5 cái)

Que thử thai Calitest

Que thử thai Calitest

Bông Tăm Thân Gỗ NL Yumy (Bịch 12 gói x 200 que)

Bông Tăm Thân Gỗ NL Yumy (Bịch 12 gói x 200 que)

Khẩu trang đen.Tana (Hộp 20 chiếc)

Khẩu trang đen.Tana (Hộp 20 chiếc)

Chỉ nha khoa Okamura (Gói 90 que)

Chỉ nha khoa Okamura (Gói 90 que)

Bcs Masculan Long Pleasure 10C

Bcs Masculan Long Pleasure 10C

Bông Tăm TE Softana.Tana

Bông Tăm TE Softana.Tana

Bình Nanocare Nasal Rinse Kit

Bình Nanocare Nasal Rinse Kit

Bông 1kg

Bông 1kg

Dán Mụn Mayan Xanh (Hộp 12 miếng)

Dán Mụn Mayan Xanh (Hộp 12 miếng)

Chỉ nha khoa Okamura (Gói 50 que)

Chỉ nha khoa Okamura (Gói 50 que)

Bông tăm TE Aten (Bịch 12 gói x 100 que)

Bông tăm TE Aten (Bịch 12 gói x 100 que)

Bông tăm NL Aten (Bịch 12 gói x 100 que)

Bông tăm NL Aten (Bịch 12 gói x 100 que)

Urgo Transparent (Hộp 100 miếng)

Urgo Transparent (Hộp 100 miếng)

Que Tiểu Đường CaresenS (Hộp 25 que)

Que Tiểu Đường CaresenS (Hộp 25 que)

Găng tay Vglove Size S

Găng tay Vglove Size S

Găng tay Vglove size M (Hộp 100 chiếc)

Găng tay Vglove size M (Hộp 100 chiếc)

Bút Insulatard FlexPen 100IU (Hộp 5 bút x 3ml)

Bút Insulatard FlexPen 100IU (Hộp 5 bút x 3ml)

Băng Tam Giác Bảo thạch (80cm x 80cm)

Băng Tam Giác Bảo thạch (80cm x 80cm)

Loại thuốc