Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Thuốc tiêm truyền (43 sản phẩm)


Chymotase (Hộp 20 ống x 10ml)

Chymotase (Hộp 20 ống x 10ml)

Progesterone BP 25mg (Hộp 10 ống x 1ml)

Progesterone BP 25mg (Hộp 10 ống x 1ml)

Becomzyme (Hộp 2 vỉ x 12 ống)

Becomzyme (Hộp 2 vỉ x 12 ống)

Nước cất ống nhựa.DPHN (Hộp 10 vỉ x 5 ống)

Nước cất ống nhựa.DPHN (Hộp 10 vỉ x 5 ống)

Vintanil 500mg/5ml Inj.Vinphaco (Hộp 10 vỉ x 5 ống)

Vintanil 500mg/5ml Inj.Vinphaco (Hộp 10 vỉ x 5 ống)

Volulyte 6% 500ml

Volulyte 6% 500ml

Dopamine 40mg/ml

Dopamine 40mg/ml

Nootropyl 1g/5ml tiêm

Nootropyl 1g/5ml tiêm

Nước cất (Hộp 50 ống)

Nước cất (Hộp 50 ống)

D3 B.O.N..

D3 B.O.N..

Selamax-Piracetam 10mg/100ml Tiêm

Selamax-Piracetam 10mg/100ml Tiêm

Natri Clorid 0,9% 10ml.TPC

Natri Clorid 0,9% 10ml.TPC

Alvesin 40g Truyền 250ml B.Braun

Alvesin 40g Truyền 250ml B.Braun

Alvesin 40g Truyền 500ml B.Braun

Alvesin 40g Truyền 500ml B.Braun

Atropin sulfat 0,25mg/1ml Inj.Vinphaco (Hộp 100 ống x 1ml)

Atropin sulfat 0,25mg/1ml Inj.Vinphaco (Hộp 100 ống x 1ml)

Atropin sulfat 0,25mg/1ml

Atropin sulfat 0,25mg/1ml

Ilcolen - Citicoline 500mg/2ml Inj.HQ (Hộp 10 ống x 2 ml)

Ilcolen - Citicoline 500mg/2ml Inj.HQ (Hộp 10 ống x 2 ml)

Hydrocortison 125mg Inj (Hộp 1 lọ x 5ml)

Hydrocortison 125mg Inj (Hộp 1 lọ x 5ml)

Atipolar 2mg AT (Hộp 30 ống x 5ml)

Atipolar 2mg AT (Hộp 30 ống x 5ml)

Calxi Clorid 10%.Vinphaco (Hộp 10 vỉ x 5 ống x 5ml)

Calxi Clorid 10%.Vinphaco (Hộp 10 vỉ x 5 ống x 5ml)

Human Albumin Baxter 20% (Hộp 1 lọ x 50ml)

Human Albumin Baxter 20% (Hộp 1 lọ x 50ml)

Loại thuốc