Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Thuốc gây tê (167 sản phẩm)


Xylonor spray

Xylonor spray

Xylocaine Viscous

Xylocaine Viscous

Xylocaine Jelly

Xylocaine Jelly

Vina H3 0,1g/5ml

Vina H3 0,1g/5ml

Tykacin Inj.

Tykacin Inj.

Thiopental Injection BP 1g

Thiopental Injection BP 1g

Sevorane

Sevorane

Sensinil

Sensinil

Scandonest 2% Special

Scandonest 2% Special

Regivell

Regivell

Pulperyl solution for dental use

Pulperyl solution for dental use

Propofol-Lipuro 1% (10mg/ml)

Propofol-Lipuro 1% (10mg/ml)

Propofol 1% Kabi

Propofol 1% Kabi

Popofo Injection

Popofo Injection

Novocain 3% 60mg/2ml

Novocain 3% 60mg/2ml

Novocain 3%

Novocain 3%

Propofol Lipuro 1%

Propofol Lipuro 1%

Profol 1%

Profol 1%

Pofol

Pofol

Midazolam-hameln 1mg/ml Injection

Midazolam-hameln 1mg/ml Injection

Midazolam Rotexmedica 5mg/ml solution for injection

Midazolam Rotexmedica 5mg/ml solution for injection

Loại thuốc