Giới thiệu

Về medtech

Medtech là Công ty được hình thành bởi hai yếu tố Công nghệ và Y tế, ra đời với trọng trách nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân trong thời đại mới, thời đại công nghệ 4.0. Medtech cung cấp các giải pháp công nghệ toàn diện trong hoạt động vận hành khám chữa bệnh, góp phần giải quyết bài toán số hóa hệ thống y tế tại Việt Nam; Medtech cung cấp các giải pháp quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhằm đa dạng hóa gói khám và nâng cao chất lượng dịch vụ khám, đặt người bệnh làm trọng tâm.

Tầm nhìn và Sứ mệnh

“Medtech mong muốn góp phần nâng cao trải nghiệm của người dân về dịch vụ y tế trong thời đại số hóa. Medtech đồng thời xác định rõ trách nghiệm phục vụ xã hội, giúp tăng cao tỷ lệ người dân được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh, người dân được tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng và nhanh chóng, xóa bỏ tư tưởng ngại khám chữa bệnh của người dân ngay khi chưa phát bệnh”.

Đặt người bệnh làm trọng tâm, Medtech sẽ là đơn vị quan tâm hàng đầu đến trải nghiệm của người dân trong “hành trình khám chữa bệnh”.  Với bộ giải pháp số toàn diện, Medtech sẽ là đơn vị đồng hành và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người bệnh – cơ sở y tế - các y, bác sĩ – nhà thuốc trên suốt hành trình này.

Giá trị Cốt lõi

Tất cả vì sức khỏe của Cộng đồng
Luôn đặt Người bệnh làm trọng tâm
Cùng chung tay số hóa dịch vụ Y tế

Giải pháp Công nghệ

Bệnh nhân

  • Quản lý toàn diện thông tin bệnh nhân từ khâu đặt hẹn, đăng ký khám, tiếp nhận thông tin, truy xuất thông tin linh hoạt.
  • Quy trình khám bệnh đồng bộ được hỗ trợ các tính năng thông minh, trợ lý ảo cho bác sỹ, hỗ trợ chỉ định, kê đơn, chẩn đoán bệnh nhanh chóng, chính xác

Chuyên gia y tế

  • Quản lý chỉ định chẩn đoán hình ảnh, phân luồng, điều phối tự động bệnh nhân đến các phòng cận lâm sàng theo thứ tự ưu tiên.
  • Tích hợp với hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh PACS, Chức năng đọc kết quả từ xa, hội chẩn từ xa qua hệ thống RIS, PACS

Cơ sở y tế

  • Dữ liệu được lưu trữ tập trung tại Datacenter của bệnh viện và được backup lên Cloud DC để đảm bảo an toàn dữ liệu.
  • Hệ thống báo cáo phân tích thông minh BI giúp kết xuất nhanh chóng các dữ liệu theo các tiêu chí lọc mong muốn, xem trên PC, Tablet hay Smartphone